:

Hur många Läkarutbildningar finns i Sverige?

Innehållsförteckning:

 1. Hur många Läkarutbildningar finns i Sverige?
 2. Hur många platser finns det på läkarlinjen?
 3. Hur många universitet har läkarprogrammet?
 4. Kan man plugga till läkare utomlands?
 5. Hur många söker till läkarprogrammet 2021?
 6. Vilka universitet har läkarprogrammet?

Hur många Läkarutbildningar finns i Sverige?

Det finns läkarprogram vid sju lärosäten i Sverige: Karolinska Institutet, Lunds Universitet, Uppsala Universitet, Göteborgs Universitet, Linköpings Universitet, Umeå Universitet och Örebro Universitet.

Hur många platser finns det på läkarlinjen?

Regeringen har bestämt att läkarutbildningen i Sverige ska byggas ut med 440 platser från 2017 fram till 2023. Syftet är att säkra kompetensförsörjningen av läkare.

Hur många universitet har läkarprogrammet?

I Sverige finns det sju universitet som erbjuder läkarprogrammet: Göteborgs universitet. Karolinska institutet. Linköpings universitet.

Kan man plugga till läkare utomlands?

Bristen på utbildningsplatser i Sverige är stor och konkurrensen om de få platserna är stenhård och kräver därför högsta betyg. Många svenskar pluggar till läkare utomlands på läkarutbildningar i bland annat Danmark, Polen, Litauen, Lettland, Tjeckien, Ungern, Rumänien, Spanien och Italien.

Hur många söker till läkarprogrammet 2021?

Nära 15 300 personer har sökt till vårterminen, vilket innebär en ökning med 7 procent jämfört med vårterminen 2021. Totalt sett är det dock något färre som har sökt till landets universitet och högskolor. Jämfört med vårterminen 2021 är det en nedgång på 6 procent.

Vilka universitet har läkarprogrammet?

I Sverige finns det sju universitet som erbjuder läkarprogrammet:

 • Göteborgs universitet.
 • Karolinska institutet.
 • Linköpings universitet.
 • Lunds universitet.
 • Umeå universitet.
 • Uppsala universitet.
 • Örebro universitet.