:

Vad är en självborrande skruv?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är en självborrande skruv?
  2. Hur ser en Gipsskruv ut?
  3. Vad heter delarna på en skruv?
  4. Hur mäter man en skruv?
  5. Hur skruvar man reglar?

Vad är en självborrande skruv?

Skruvspets. Gemensamt för de flesta skruvar på marknaden är att de på ett eller annat sätt är självborrande, dvs att de är utformade så att de ska minska risken för sprickbildning. De olika spetsarna kallas dock olika, t ex borrspets, sågtandad och skuren spets. De olika spetsarna lämpar sig för olika typer av montage.

Hur ser en Gipsskruv ut?

Gipsskruvens huvud - är ofta trumpetformat, så att det enkelt kan försänkas i skivan utan att förstöra pappet. Gipsskruvens gängning - ska inte sitta i skivan utan är istället anpassat till underlaget som gipsskivan ska skruvas upp på. Till stål behövs en fin gängning, medan skruvar till trä ska ha grövre gängor.

Vad heter delarna på en skruv?

En skruv är en av de enkla maskinerna och ett av de allra mest använda maskinelementen. Skruven som förbandskomponent består av en pinne av trä, metall eller någon polymer, med en gänga, det vill säga ett spiralformat spår.

Hur mäter man en skruv?

Om du har en skruv med cylindrisk skalle eller en med kullrig skalle mäter du från undersidan av skruvskallen till den yttersta spetsen. Om du däremot ska mäta en försänkt skruv mäter du hela skruvens längd inkl. skallen.

Hur skruvar man reglar?

Regeln ska vara minst 45 mm bred. Skruva eller spika fast den med högst 600 mm mellanrum. Se till att skruven eller spiken fäster ordentligt i underlaget. Slå i en spik eller skruva in en skruv i väggregeln utan att den fäster i väggen.