:

Hur skapas en sol?

Innehållsförteckning:

  1. Hur skapas en sol?
  2. Vad håller planeterna på plats?
  3. När tändes solen?
  4. Vad är solen gjord av?
  5. I vilken ordning från solen kommer planeterna?

Hur skapas en sol?

Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.

Vad håller planeterna på plats?

Solens dragningskraft är svår att fly från. Solen befinner sig i mitten av vårt solsystem och dess starka dragningskraft håller planeterna på plats i sina banor. Det gör att det krävs massor av bränsle för att sända ut rymdfarkoster till de yttersta och innersta delarna av solsystemet.

När tändes solen?

Det är genom att studera denna stjärnbildning som vi kan ställa upp teorier för hur solen bildades för 4,6 miljarder år sedan. Ett normalt gasmoln består av omkring 75 procent väte och 25 procent helium samt mindre mängder av bland annat vatten och koldioxid.

Vad är solen gjord av?

Solen består mestadels av väte och helium, men har också små mängder av tyngre grundämnen som kol, kväve, syre och järn.

I vilken ordning från solen kommer planeterna?

Planeterna snurrar runt solen i banor. Planeterna ligger i den här ordningen: Merkurius, Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Tidigare fanns en planet till. Den hette Pluto.