:

Vad betyder ordet flotta?

Innehållsförteckning:

  1. Vad betyder ordet flotta?
  2. Hur många fartyg har svenska flottan?
  3. Har båge korsord?
  4. Vad betyder Bågnade?
  5. Vad menas med lärd?
  6. Hur många flottor har USA?

Vad betyder ordet flotta?

Flotta eller armada är en samling fartyg. Oftast avses en örlogsflotta bestående av örlogsfartyg, men det kan också vara en handelsflotta eller fiskeflotta. I science fiction kan en flotta vara en samling rymdskepp.

Hur många fartyg har svenska flottan?

Den svenska flottans numerär är relativt de övriga nordiska ländernas stor, ca 300 fartyg, varav det stora flertalet består av snabbgående mindre båtar samt av Stridsbåt 90.

Har båge korsord?

Synonymer till båge

  • kurva, rundad linje, båglinje, krök, kroklinje, sväng, bukt, parabel, halvcirkel, välvning; valv, valvbåge, spann. pilbåge, armborst. (vard.) cykel, motorcykel, mc, bike, hoj, knarr.
  • Användarnas bidrag. valvring, böj, arkad, skalm.

Vad betyder Bågnade?

Vad betyder bågna? böja sig, svikta, ge efter under påverkan av stor tyngd, stort tryck o.d.

Vad menas med lärd?

Betydelse: Den, som besitter genom studier förvärfvad insigt i de lärda, det vill säga de filosofiska, filologiska och historiska kunskapsarterna.

Hur många flottor har USA?

USA:s flotta (engelska: United States Navy förkortas ofta US Navy eller USN) är en av sex vapengrenar i USA:s väpnade styrkor och sysslar med operationer till sjöss. Den amerikanska örlogsflottan består av 286 fartyg i aktiv tjänst och mer än 3 700 flygplan.