:

Hur stora hål kan man spackla igen?

Innehållsförteckning:

  1. Hur stora hål kan man spackla igen?
  2. Måste man spackla igen hål när man flyttar bostadsrätt?
  3. Vilket spackel använder man till betong?
  4. Vad får man ta med sig vid flytt från bostadsrätt?
  5. Kan man spackla på betong?

Hur stora hål kan man spackla igen?

Du ska vara noggrann med måtten. Gör den helst 1 mm smalare än hålet på alla håll. Då blir det lätt att spackla kanterna.

Måste man spackla igen hål när man flyttar bostadsrätt?

Spackla vid flytt Bor du i bostadsrätt eller i hus säljs dessa i så kallat befintligt skick. Det betyder att du inte har någon skyldighet att spackla hål vid flytt om de fanns där när kontraktet skrevs. Flyttar du från en hyresrätt är sannolikheten stor att du behöver återställa väggarna och spackla igen hål.

Vilket spackel använder man till betong?

Grovspackel är ett grovgraderat lättspackel för användning inomhus. Spacklet är avsett för lagning och spackling i tjocka skikt på puts, betong, lättbetong och skivmaterial. Grovspackel har mycket god fyllnadsförmåga.

Vad får man ta med sig vid flytt från bostadsrätt?

Exempel på fastighetstillbehör som du måste lämna kvar: Byggnad (även lekstuga, Attefalls hus, Friggebod, Växthus, Uthus, Vedbod, Cykelskjul) Ledning för gas, el, vatten och avlopp. Stängsel. Oljetank.

Kan man spackla på betong?

Betongspackel används till att spackla skarvar som har bildats i betong och som till exempel ytor som har en hög belastning, så som trappor och garagegolv. Det torra spacklet blandas med vatten till önskad konsistens, för att sedan appliceras.