:

Måste det vara Originalkvitton bokföringen?

Innehållsförteckning:

  1. Måste det vara Originalkvitton bokföringen?
  2. Kan man spara kvitton digitalt?
  3. Hur ser ett digitalt kvitto ut?
  4. Vad är ett digitalt kvitto?
  5. Hur länge ska man spara räkenskaper?

Måste det vara Originalkvitton bokföringen?

Detta innebär att det inte är tillåtet att slänga originalkvittot efter att det fotograferats och den fotograferade kopian används i bokföringen. Just det kvitto som den anställde erhöll ska utgöra verifikation och därmed arkiveras.

Kan man spara kvitton digitalt?

Ett digitalt kvitto räknas som en fullt godkänd verifikation och behöver därför inte skrivas ut på papper. Digitala kvitton måste dock, precis som papperskvitton, sparas i sju år enligt bokföringslagen.

Hur ser ett digitalt kvitto ut?

Mailade kvitton Med e-handel kommer ytterligare en kvittotyp, det vill säga att kvittot kommer digitalt per e-post. Dessa kvitton är i sitt ursprung digitala och behöver därför inte skrivas ut och sparas i pappersform. De kan istället mailas direkt till utläggstjänsten för digital arkivering.

Vad är ett digitalt kvitto?

Ett digitalt kvitto är en fullt godkänd verifikation som du inte behöver skriva ut på papper. Digitala kvitton måste dock enligt bokföringslagen sparas i sju år.

Hur länge ska man spara räkenskaper?

Förvaltaren ska bevara räkenskapsmaterialet under minst sju år från utgången av det kalenderår då konkursen avslutades. I övrigt tillämpas 7 kap. bokföringslagen (7 kap. 19 § KonkL).