:

Vad händer sedan ARN har fattat sitt beslut?

Innehållsförteckning:

  1. Vad händer sedan ARN har fattat sitt beslut?
  2. Hur kan man anmäla ett företag?
  3. Hur anmäler man ett företag till ARN?
  4. Vad kan ARN pröva?
  5. Vilket rättsligt värde har ett beslut från ARN?
  6. Vad skiljer ett beslut av ARN från en dom i domstol?

Vad händer sedan ARN har fattat sitt beslut?

Beslut. Nämnden har tillgång till allt material som skickats in i ärendet, men i beslutet görs en sammanfattning. Vårt beslut är rekommendation om hur tvisten ska lösas. Men den som inte är nöjd med beslutet kan gå till domstol.

Hur kan man anmäla ett företag?

Har du en tvist med ett företag, till exempel en reklamation, får du bäst hjälp om du vänder dig till vår upplysningstjänst Hallå konsument eller konsumentvägledningen i din kommun.

Hur anmäler man ett företag till ARN?

Du måste göra din anmälan via formulären på vår webbplats eller på en av våra blanketter. Om du inte kan göra din anmälan direkt på vår webbplats har du möjlighet att beställa en blankett via telefon eller mejl. Du kan också ladda ner en blankett som du måste skriva ut och fylla i för hand.

Vad kan ARN pröva?

ARN kan pröva tvister mellan medborgare i andra länder och svenska företag när svensk lag är tillämplig. ARN kan däremot inte pröva tvister mot företag i andra länder om utländsk lag är tillämplig.

Vilket rättsligt värde har ett beslut från ARN?

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en myndighet. Vi avgör ärenden där konsumenter är i tvist med företag. Vi fattar beslut som är en rekommendation om hur ärendet ska lösas. Innan konsumenten anmäler ärendet måste företaget sagt nej till konsumentens krav.

Vad skiljer ett beslut av ARN från en dom i domstol?

En skillnad mot hur det går till i domstol är att förfarandet i ARN inte är lika formellt; ARN är exempelvis inte bunden av rättegångsbalkens bestämmelser. Det innebär att nämnden kan rekommendera ett företag att låta konsumenten häva ett köp trots att konsumenten har begärt att få byta ut varan.