:

Vad är närgångna blickar?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är närgångna blickar?
  2. Hur utreder man sexuella trakasserier?
  3. Vad är skillnaden mellan diskriminering och trakasserier?
  4. Vad händer om man blir anmäld för sexuella trakasserier?
  5. Kan man få sparken för sexuella trakasserier?

Vad är närgångna blickar?

DO: ”Förutom kommentarer och ord kan det vara att någon till exempel tafsar eller kastar närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, inbjudningar och anspelningar.” NE: ”Handling eller uppträdande av sexuell natur som kränker en annan persons värdighet.”

Hur utreder man sexuella trakasserier?

När du som arbetsgivare får reda på att en anställd känt sig eller känner sig trakasserad ska du utan dröjsmål utreda vad som hänt. För att ta reda på de närmare omständigheterna bör du i första hand prata med den som känner sig utsatt och den eller de som pekas ut som trakasserande.

Vad är skillnaden mellan diskriminering och trakasserier?

Trakasserier definieras i diskrimineringslagen som ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Vad händer om man blir anmäld för sexuella trakasserier?

Vid sexuellt ofredande gäller sexualbrottslagstiftningen och du kan anmäla trakasserierna till polisen. Du kan alltid ringa och rådgöra med polisen om du är osäker på vad som gäller i ditt fall. Straffet för sexuellt ofredande är böter eller fängelse upp till två år.

Kan man få sparken för sexuella trakasserier?

Innehåller anklagelserna om kränkningar och trakasserier också brottsliga handlingar som exempelvis våldtäkt, sexuellt ofredande eller sexuellt utnyttjande kan det vara skäl för avsked. Exempelvis kan det vara så att det inte behövs någon skriftlig varning innan en arbetsrättslig process om avsked kan inledas.