:

Hur söker man ledningsrätt?

Innehållsförteckning:

  1. Hur söker man ledningsrätt?
  2. Vad är en fastighetsreglering?
  3. Kan markägare stoppa fiber?
  4. Vad är gammal hävd?
  5. Vad är ett markavtal?

Hur söker man ledningsrätt?

Du ansöker om ledningsrätt genom att fylla i och skicka in blanketten för ansökan om ledningsrätt (pdf, nytt fönster). Lantmäterimyndigheten har ett ansvar för att utreda förutsättningarna för ledningsbeslut – men trots det är det viktigt att de parter som berörs själva lämnar information som myndigheten saknar.

Vad är en fastighetsreglering?

En fastighetsreglering kan innebära flera olika typer av förändringar. Här är några exempel: En hel fastighet, eller del av en fastighet, förs över från en fastighet till en annan. En eller flera fastighetstillbehör, som till exempel en byggnad eller en brygga, förs över från en fastighet till en annan.

Kan markägare stoppa fiber?

Eftersom ett fibernät bara fungerar om det är sammanhängande kan en enskild markägare genom att vägra markavtal förhindra utbygganden i ett helt område. Att förlägga fiber är ofta ett litet ingrepp i den enskilda markägarens möjlighet att fritt nyttja sin mark.

Vad är gammal hävd?

Urminnes hävd är ett rättsinstitut som funnits sedan gammalt och som är som ett slags bevis eller antagande om att rättstillståndet tillkommit på ett lagligt sätt. För att kunna hävda urminnes hävd krävs det att besittningen, bruket och nyttjandet varit omfattande och pågått under väldigt lång tid.

Vad är ett markavtal?

För att få gräva på mark som ägs av kommunen måste vi teckna ett markavtal och få ett grävtillstånd. I grävtillståndet bestäms bland annat hur arbetet på marken ska bedrivas och hur återställning av marken ska ske.