:

Hur får man en kurator?

Innehållsförteckning:

  1. Hur får man en kurator?
  2. Vad gör en kurator på en vårdcentral?
  3. Vad kostar det att gå till kurator?
  4. Hur kontaktar man kurator?
  5. Hur får man kontakt med kurator?
  6. Vad kan kurator hjälpa med?
  7. Vad är det för skillnad mellan kurator och psykolog?

Hur får man en kurator?

Hur utbildar man sig till kurator? Många kuratorer har som nämnt en socionomexamen i grunden. Många väljer även att utbilda sig vidare inom socialt behandlingsarbete, socialpedagogik och socialt arbete. Det finns också många kuratorer som är utbildade inom beteendevetenskap.

Vad gör en kurator på en vårdcentral?

Hälso- och sjukvårdskuratorn bidrar med att utveckla och bibehålla det sociala, psykosociala och socialrättsliga perspektivet inom hälso- och sjukvården. Kompetensen ska erbjudas de patienter och närstående som har behov av psykosocialt stöd och behandling och ska finnas inom hälso- och sjukvårdens alla områden.

Vad kostar det att gå till kurator?

Då får du betala behandlingen själv. Avgifter för privat psykoterapi kan variera, men ofta kostar det mellan 8 kronor per besök. Besöken sker oftast på en mottagning, men det finns också många som erbjuder videosamtal. Det finns även flera privata vårdgivare som erbjuder KBT-behandling på nätet.

Hur kontaktar man kurator?

Ring 116 111. Ring till Bris om du vill prata direkt med en kurator. Numret är 116 111 och vi har alltid öppet - även på natten.

Hur får man kontakt med kurator?

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp med var du kan söka vård. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in. Du kan antingen söka psykoterapi genom sjukvården i din region eller privat. Det finns även andra vårdgivare.

Vad kan kurator hjälpa med?

Kuratorer möter människor i behov av råd, stöd och hjälp, antingen enskilt eller i grupp. Genom samtal försöker de fånga in problemet och tillsammans med klienten komma fram till den bästa lösningen.

Vad är det för skillnad mellan kurator och psykolog?

Skillnad mellan psykolog och kurator: För att arbeta som kurator inom hälso och sjukvården måste en kurator ha avlagt Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen. Skillnaden mellan psykolog och kurator är således inriktning utbildning, längd utbildningen, och typ av arbetsuppgifter.