:

Hur vet man om en källa är en primärkälla?

Innehållsförteckning:

 1. Hur vet man om en källa är en primärkälla?
 2. Hur använder man ordet tendentiös?
 3. Hur refererar man till en sekundärkälla?
 4. Vilka fem olika slags källor finns det?
 5. Vilka är de faktorer som bidrar till att göra källor mer tillförlitliga?

Hur vet man om en källa är en primärkälla?

En primärkälla ger förstahandsinformation om ett ämne. Det kan till exempel vara artiklar eller böcker som är skrivna av någon som presenterar en egen teori eller undersökning. Det kan också vara en föreläsare som talar om sina egna forskningsresultat.

Hur använder man ordet tendentiös?

En rapport från Chalmers om Öckerös framtid är synnerligen tendentiös där huvudsakligen bilistens perspektiv beaktas. RSF: s talesman Robert Menar betecknade RÅ: s utredning som lika tendentiös som slarvig. Carrel var även verksam som tendentiös historisk författare.

Hur refererar man till en sekundärkälla?

Om du vill referera till andrahandskällan anges enligt APA i texten ursprungskällans författare och publiceringsår (om det är känt) samt citeringen till andrahandskällan (det verk som man tagit del av). I referenslistan anges andrahandskällan.

Vilka fem olika slags källor finns det?

Det är genom källor som vi hämtar information om något....Vad är en källa?

 • Skriftliga. Text i alla dess former, till exempel en tryckt Internetguide.
 • Muntliga. Intervjuer och vittnesmål, till exempel ett radioprogram.
 • Materiella. Fysiska ting som bär vittnesbörd om skeenden, till exempel en runsten.

Vilka är de faktorer som bidrar till att göra källor mer tillförlitliga?

Vad gör att vi litar på en källa?

 • källan är saklig.
 • källan är känslosam.
 • källan är transparent i hur den fungerar.
 • du har kunskap om källans motiv och funktion.
 • du har en relation till källan sedan tidigare.
 • du har kunskap om källan och hur den fungerar?