:

Vad är medlemsförbund?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är medlemsförbund?
 2. Hur vet man vilket fackförbund man tillhör?
 3. Vilka förbund är med i Saco?
 4. Är det viktigt att vara med i rätt fackförbund?
 5. Är St med i Saco?

Vad är medlemsförbund?

Fackförbundet ST organiserar anställda inom statliga myndigheter, i affärsverk, på högskola och universitet, i statligt ägda bolag eller i statligt finansierade stiftelser.

Hur vet man vilket fackförbund man tillhör?

För att lättare välja fackförbund kan det vara bra att titta på vilken centralorganisation som företräder ditt yrke inom en särskild sektor. Olika fackförbund riktar sig mot olika sektorer och du kan därför i nästa steg se vilka fackförbund som ingår inom din centralorganisation.

Vilka förbund är med i Saco?

 • Akademikerförbundet SSR. Akademikerförbundet SSR är det fackliga yrkesförbundet för beteendevetare, ekonomer, folkhälsovetare, personalvetare, samhällsvetare, socionomer och andra inom socialt arbete. ...
 • Akavia. ...
 • DIK. ...
 • Fysioterapeuterna. ...
 • Kyrkans Akademikerförbund. ...
 • Lärarförbundet. ...
 • Lärarnas Riksförbund. ...
 • Naturvetarna.

Är det viktigt att vara med i rätt fackförbund?

Du bör välja det fackförbund som tecknar kollektivavtalet för din tjänst på din arbetsplats. På så sätt har du bättre förutsättningar att påverka din arbetsplats och dina yrkesvillkor. Att vara med i facket är bra om det händer något på jobbet och du behöver råd eller juridiskt stöd.

Är St med i Saco?

Organiserar anställda inom statliga myndigheter, statliga bolag, universitet och högskolor samt statliga stiftelser. ST är ett av 14 medlemsförbund inom TCO. Organisationen har ca 90 000 medlemmar.