:

Vad är kommunala bidrag?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är kommunala bidrag?
  2. Vad är grundbidrag?
  3. Vad är föreningsbidrag?
  4. Hur rika är Sveriges kommuner?
  5. Varför bilda förening?

Vad är kommunala bidrag?

Allmänna bidrag till kommuner (utgiftsområde 25 i statens budget) omfattar framförallt anslaget för kommunalekonomisk utjämning och utjämning av kostnader för stöd och service till funktionshindrade. Resterande bidrag från staten till kommunerna redovisas under andra utgiftsområden.

Vad är grundbidrag?

Grundbidrag – oavsett din inkomst Exempel: Du har hittat en bil som passar dina behov och den kostar 360 000 kronor. Då har du rätt att ansöka om grundbidraget, det spelar ingen roll vilken inkomst du har. Du kan högst få 60 000 kronor i grundbidrag. Det betyder att bilen kostar dig 300 000 kronor.

Vad är föreningsbidrag?

Olika kommuner har olika typer av bidrag. Vanliga bidrag är: Aktivitetsbidrag: syftet med denna typ av bidrag är att stödja aktiviteter för olika målgrupper. Lokalkostnadsbidrag: syftet med denna typ av bidrag är att underlätta för föreningar att hyra lokal eller annan mötesplats.

Hur rika är Sveriges kommuner?

10 rikaste kommunerna i Sverige. I Sverige finns det 290 kommuner, varav den kommun som har högst medianinkomst är Danderyd. De andra kommunerna som hamnar på topp tio är, i inbördes ordning, Täby, Lomma, Lidingö, Nacka, Nykvarn, Ekerö, Vaxholm, Knivsta och Härryda.

Varför bilda förening?

En ideell förening får inte ha till syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva affärsmässig verksamhet. Ett ideellt syfte kan vara att verka för medlemmarnas rättigheter, intressen eller för allmännyttiga ändamål som till exempel att motverka fattigdom.