:

Vad innebär det att nätverket är dolt?

Innehållsförteckning:

  1. Vad innebär det att nätverket är dolt?
  2. Vad menas med Nätverksinstallation?
  3. Vad betyder Hide SSID?
  4. Vad kallas det med ett modernt begrepp att många datorer är sammankopplade i ett nätverk för att bl a kunna lösa komplexa problem?
  5. Vad menas med Nätverkstopologi?
  6. Vilken typ av nätverkstopologi är den vanligaste när man bygger lokala nätverk idag?

Vad innebär det att nätverket är dolt?

Ett dolt Wi‑Fi-nätverk är ett nätverk vars namn inte sänds ut. För att kunna ansluta till ett dolt nätverk måste du känna till dess namn, vilken typ av trådlös säkerhet som används och vid behov läge, användarnamn och lösenord. Fråga nätverksadministratören om du inte vet vad du ska ange för uppgifter.

Vad menas med Nätverksinstallation?

Såväl trådbundna som trådlösa nätverk fungerar på så sätt att de dirigerar trafiken mellan de enheter som är anslutna i nätverket. Genom att ansluta en nätverksrouter till ditt bredbandsmodem eller bredbandsuttag, kan du även låta flera datorer och andra slags enheter dela på en och samma internetuppkoppling.

Vad betyder Hide SSID?

Om du avmarkerar Tillåt sändning av SSID på en router eller åtkomstpunkt, visas inte SSID för den enheten i andra enheters webbplatsundersökningar, och måste anges manuellt. SSID är inte en stark skyddsåtgärd utan ska användas tillsammans med någon annan säkerhetsfunktion såsom WEP eller WPA.

Vad kallas det med ett modernt begrepp att många datorer är sammankopplade i ett nätverk för att bl a kunna lösa komplexa problem?

Datornätverk utgörs av sammankopplade datorer, skrivare, routrar, nätverksväxlar och andra enheter som överför data till varandra genom ett i förväg specificerat protokoll, till exempel TCP/IP.

Vad menas med Nätverkstopologi?

Nätverkstopologin beskriver i vilket mönster de olika noderna (enheterna) i nätverket är hopkopplade. Den underliggande nätverkstekniken begränsar vilka topologier som är möjliga.

Vilken typ av nätverkstopologi är den vanligaste när man bygger lokala nätverk idag?

I ett lite större lokalt nätverk är annars det absolut vanligaste att man bygger en träd-topologi, det vill säga att en central switch knyter ihop flera lokala switchar som förgreningar från stamnätet.