:

Var annonseras offentliga upphandlingar?

Innehållsförteckning:

  1. Var annonseras offentliga upphandlingar?
  2. Hur räknar man ut Avtalsspärr?
  3. När gäller lagen om offentlig upphandling?
  4. Vad är Ted upphandling?
  5. Vad är ett tilldelningsbeslut?

Var annonseras offentliga upphandlingar?

Alla upphandlingar, med undantag för direktupphandlingar, ska som utgångspunkt annonseras i en annonsdatabas som är registrerad hos Konkurrensverket. Det gäller både för upphandlingar över tröskelvärdet, upphandlingar under tröskelvärdet och upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster.

Hur räknar man ut Avtalsspärr?

Beräkna avtalsspärrens längd Om avtalsspärrens sista dag infaller på en lördag, söndag eller helgdag förlängs avtalsspärren till och med nästkommande vardag (den så kallade söndagsregeln). Om sista dagen för avtalsspärren exempelvis är en söndag förlängs avtalsspärren till och med måndag.

När gäller lagen om offentlig upphandling?

När ska LOU användas? LOU gäller för all offentlig upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader som inte omfattas av någon annan upphandlingslag eller av något specifikt undantag som gäller i den enskilda upphandlingen.

Vad är Ted upphandling?

Vad är TED? TED (Tenders Electronic Daily) är webbversionen av tillägget till EU:s officiella tidning där offentliga upphandlingar i EU publiceras. Varje år publiceras 676 000 meddelanden om tilldelning av kontrakt, varav 258 000 gäller upphandlingar till ett värde av cirka 670 miljarder euro.

Vad är ett tilldelningsbeslut?

Ett tilldelningsbeslut är en underrättelse till samtliga anbudssökande och anbudsgivare i en upphandling. Det anger till vilken eller vilka leverantörer som den upphandlande myndigheten/enheten har beslutat att tilldela kontrakt eller ramavtal.