:

Vad är ett målnummer?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är ett målnummer?
  2. Hur hittar man en dom?
  3. Hur hittar man en förundersökning?
  4. Hur får man tag i häktningsframställan?
  5. När får man ta del av en förundersökning?

Vad är ett målnummer?

Ibland kan man hitta både NJA-referat och originaldomar i samma databas. Exempel på hänvisning till originaldom: T1074-12 (detta är målnumret. T anger att det är ett tvistemål, 1074 anger vilket mål i ordningen, -, det vill säga det år målet togs upp.

Hur hittar man en dom?

Om du vill ha tag i en dom eller ett beslut ska du höra av dig till den domstol som har meddelat domen eller beslutet. Du kan höra av dig via mejl, telefon eller genom att besöka aktuell domstol. Du har rätt att få tillgång till alla domstolars allmänna handlingar, så länge de inte är skyddade av sekretess.

Hur hittar man en förundersökning?

Du kan begära att få ta del av handlingen på plats hos polisen eller få en kopia. En kopia kan du få skickad till dig eller hämta hos polisen. Det är bara vissa handlingar som polisen lämnar ut i elektronisk form.

Hur får man tag i häktningsframställan?

Häktningsframställan. Om den misstänkta personen anhålls av åklagare måste denne sedan, enligt rättegångsbalken, skicka in häktningsframställan till domstolen senast klockan tolv tredje dagen efter anhållningsbeslutet. Domstolen har 96 timmar, från gripandetidpunkten, på sig att hålla häktningsförhandling.

När får man ta del av en förundersökning?

Åklagaren är skyldig att fortlöpande under förundersökningen pröva vilken information som den misstänkte kan få ta del av utan att förundersökningen skadas. Bedömer åklagaren att det kan skada den fortsatta utredningen om den misstänkte får del av uppgifterna, får den misstänkte vänta.