:

Vad är estetiska och kulturella uttryck?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är estetiska och kulturella uttryck?
  2. Vad är estetiska lärprocesser i förskolan?
  3. Hur bilder och musik kan användas i en medveten estetisk undervisning?
  4. Vad menas med begreppet estetiska lärprocesser?
  5. Hur kan du som pedagog arbeta med estetiska lärprocesser?
  6. Vad innebär det att ha ett estetiskt förhållningssätt?
  7. Vilka är de praktiska ämnen?

Vad är estetiska och kulturella uttryck?

Det finns många olika sätt att skapa uttryck, till exempel genom dans, konst eller ett slöjdföremål. Med hjälp av form, färg, material och olika kombinationer av dessa kan eleverna påverka och skapa tydliga uttryck i sina slöjdföremål.

Vad är estetiska lärprocesser i förskolan?

De menar att en estetisk lärprocess är ett lärande där eleven får möjlighet att utforska ämnet genom flera olika sinnen och förmågor och där de får möjlighet att också gestalta sin kunskap genom olika uttryck, inte bara tal och skrift.

Hur bilder och musik kan användas i en medveten estetisk undervisning?

Vad menas med begreppet estetiska lärprocesser?

Hur kan du som pedagog arbeta med estetiska lärprocesser?

Vad innebär det att ha ett estetiskt förhållningssätt?

Vilka är de praktiska ämnen?