:

Har drivs kärnverksamhet?

Innehållsförteckning:

 1. Har drivs kärnverksamhet?
 2. Vad menas med ett företags kärnverksamhet?
 3. Vad finns det för verksamheter?
 4. Vad är son?
 5. Har en son?

Har drivs kärnverksamhet?

Vad är kärnverksamhet? Det finns många definitioner av kärnverksamhet. Ett bra sätt kan vara den verksamhet som utgör tjänsten eller produkten du får intäkter från eller den del av dessa som är speciellt för ditt företag. På många sätt är det vad du sa när du bestämde dig för att starta företaget.

Vad menas med ett företags kärnverksamhet?

Kärnverksamhet är alla de aktiviteter som utgör utbildning och forskning, inklusive samverkan med det omgivande samhället. Alla andra aktiviteter räknas som stödverksamhet eftersom de är till för att stödja kärnverksamheten. Ofta kan det vara svårt att dra gränsen mellan vad som är kärn- respektive stödverksamhet.

Vad finns det för verksamheter?

Välj företagsform

 • Aktiebolag.
 • Enskild näringsverksamhet.
 • Handelsbolag och kommanditbolag.
 • Ekonomisk förening.
 • Ideell förening.
 • Samfällighetsförening.

Vad är son?

Son – en pojkes eller mans relation till sina föräldrar. Sonen – den andra personen i Treenigheten eller Gudomen i kristen tro. Son (musikstil) – en musikstil. Son (nordisk mytologi) – en figur i den nordiska mytologin.

Har en son?

Son betecknar vanligen en pojkes eller mans relation till sina föräldrar. Det kan också användas för att markera en manlig individs underordnade relation eller beroendeställning i något annat sammanhang. Kristna präster kan exempelvis tilltala yngre manliga församlingsmedlemmar "min son".