:

Vad händer om man inte tecknar nytt elavtal?

Innehållsförteckning:

  1. Vad händer om man inte tecknar nytt elavtal?
  2. Hur byta elleverantör?
  3. Kan man ha vilken elleverantör som helst?
  4. Kan man säga upp ett obundet elavtal?
  5. Kan man säga upp elavtal i förtid?

Vad händer om man inte tecknar nytt elavtal?

Om du inte tecknar något särskilt elhandelsavtal, kommer du ändå att få el. Det sker genom att din nätägare anvisar dig en elhandlare. Den anvisade elhandlaren ska sända över de avtalsvillkor som ska gälla, vilket är en förutsättning för att ett avtal ska kunna ingås.

Hur byta elleverantör?

3 enkla steg för att byta elavtal

  1. Kontrollera vilket elbolag du har idag. Se även över ditt anläggnings-id, områdes-id samt eventuell uppsägning- och bindningstid.
  2. Kontakta ditt nuvarande elbolag och säg upp ditt avtal.
  3. Kontakta den elleverantör du vill byta till efter att du har jämfört erbjudanden.

Kan man ha vilken elleverantör som helst?

Vilket elbolag kan du ha? Vilket Elbolag som du kan ha beror oftast på vart du bor. I praktiken skulle du kunna ha vilket elhandelsbolag som helst eftersom de köper el av elproducenterna och säljer den vidare. Dock är vissa elhandelsbolag begränsade till vissa olika regioner.

Kan man säga upp ett obundet elavtal?

Som kund måste du vid utflyttning säga upp både ditt elhandelsavtal och ditt elnätsabonnemang. Detta regleras i de allmänna avtalsvillkoren. Avtalen måste sägas upp, det räcker inte med bara en adressändring. Om avtalen inte sägs upp kvarstår ditt betalningsansvar.

Kan man säga upp elavtal i förtid?

Uppsägningstid betyder att du behöver säga upp avtalet innan du vill att det ska sluta gälla. Om du till exempel har en uppsägningstid på två månader behöver du säga upp avtalet två månader innan du vill att det ska sluta gälla. Vad du har för bindningstid och uppsägningstid ska framgå av avtalet.