:

När kommer pensionsbesked?

Innehållsförteckning:

  1. När kommer pensionsbesked?
  2. Hur läser man Pensionsbeskedet?
  3. När betalas SPP ut?
  4. Hur mycket bör jag ha i tjänstepension?
  5. Vad är beslutad pensionsrätt?

När kommer pensionsbesked?

Vi skickar ett pensionsbesked varje år som handlar om dina försäkringar. Det skickas både till dig som fortfarande jobbar och till dig som är pensionär och har dina försäkringar under utbetalning. I ditt pensionsbesked ser du det sammanlagda värdet per försäkring den 31 december 2021.

Hur läser man Pensionsbeskedet?

Pensionsbeskedet i det orange kuvertet visar enbart inkomstpension och premiepension. En samlad bild av den totala pensionen, inklusive tjänstepension och eventuellt privat pensionssparande, kan du få genom att logga in på Pensionsmyndighetens sajt eller på den halvstatliga informationssajten minpension.se.

När betalas SPP ut?

Utbetalningar från SPP sker den 25:e varje månad. Inträffar den 25:e på en helgdag sker utbetalningen dagen innan. Du ser din utbetalning den dagen utbetalningen görs genom att logga in på spp.se den dagen utbetalningen sker.

Hur mycket bör jag ha i tjänstepension?

Om du helt saknar tjänstepension och endast har allmän pension kommer du som tumregel att få ut runt hälften av din slutlön i pension om du jobbar till 65 år. Din tjänstepension, eller rättare sagt dina olika tjänstepensioner, brukar som tumregel sägas motsvara ungefär 25 procent av din slutlön.

Vad är beslutad pensionsrätt?

”Beslut om dina pensionsrätter” Pengarna som sätts av till din allmänna pension kallas pensionsrätt och totalt har 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst satts av till den allmänna pensionen. De här siffrorna visar hur mycket du har tjänat in till din allmänna pension under det senast deklarerade inkomståret.