:

Vad är en publik IP adress?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är en publik IP adress?
  2. Vem tilldelar dynamiska IP-adresser?
  3. Varför ska man ha fast IP adress?
  4. Hur vet jag om jag har dynamisk IP-adress?
  5. Vad är ett dator-id?

Vad är en publik IP adress?

Publik IP innebär att IP adressen är nåbar från internet och att man därmed kan nå routern och produkterna bakom routern utifrån internet. Fast IP innebär att man alltid får samma (publika) IP varje gång man ansluter. Operatörerna tar ofta betalt för tjänsten fast IP och i vissa fall även för garanterad publik IP.

Vem tilldelar dynamiska IP-adresser?

Vanligtvis tilldelar de dynamiska IP-adresser som ges av internetoperatörens server. De förändras vid varje uppkopplingstillfälle, till skillnad från statiska IP-adresser som behåller samma fasta adress hela tiden.

Varför ska man ha fast IP adress?

En fast IP-adress är numret som tilldelas en dator eller annan utrustning som ska komma åt internet. Numret fås av en Internet Service Provider och är datorns permanenta adress på internet till skillnad från dynamiska IP-adresser som ändras varje gång datorn ansluter till internet.

Hur vet jag om jag har dynamisk IP-adress?

Vilken anslutningstyp du har är beroende på vilken metod din internetleverantör använder sig utav. Det ska framgå i det bekräftelsebrev du fått från din leverantör. De tre vanligaste anslutningstyperna är: Dynamisk ip-adress (DHCP) - Då tilldelar din leverantör dig en ip-adress automatiskt.

Vad är ett dator-id?

En IP-adress (engelska Internet Protocol address) är ett nummer som används som adress på internet. IP-adressen identifierar normalt en viss dator (eller annan apparat), samtidigt som adressens första del visar till vilket nätverk datorn är kopplad.