:

Hur hittar man sina egna värderingar?

Innehållsförteckning:

  1. Hur hittar man sina egna värderingar?
  2. Hur blir man medveten om sina värderingar?
  3. Vad är grundvärderingar?
  4. Vilka är mina värderingar test?
  5. Vad är ett etiskt värde?
  6. På vilket sätt kan normer och värderingar påverka vårt arbetsliv?
  7. Vilken av våra värderingar identifierar du dig mest med och varför?

Hur hittar man sina egna värderingar?

Ett klassiskt sätt att ta reda på sina värderingar är att helt enkelt lista värderingsorden framför sig och därifrån sortera dem på följande sätt:

  1. Börja med att markera eller välj ut alla värderingsord som du känner är viktiga för dig.
  2. Sortera därefter de utvalda värderingarna genom att först välja ut de tio viktigaste.

Hur blir man medveten om sina värderingar?

Det är viktigt att ta sig tid för att reflektera över vem man är och vad man vill med sitt liv. Ett sätt att få insikt är att hitta sina grundvärderingar. Vad tycker du är viktigt och varför är det viktigt just för dig? Människan har grundläggande värderingar och de styr i stort hennes handlingar och val genom livet.

Vad är grundvärderingar?

Värderingar fungerar som en slags inbyggd kompass som avgör hur du väljer, vad du tycker att är viktigt och värdefullt, rätt eller fel och vad du uppskattar i livet. De påverkar dina val, dina attityder och ditt beteende, ofta omedvetet.

Vilka är mina värderingar test?

Gör Hammer & Hanborgs snabbtest för att ta reda på vilka värderingar som är viktigast för Dig, och vilken organisationskultur Du skulle trivas bäst i. Det här är en kul och snabb variant av vårt djupare värderingsverktyg. Testa dig för att få en indikation på vilken kultur som passar dig bäst!

Vad är ett etiskt värde?

Väldigt kortfattat kan man säga att etik är moraliska principer för samhället eller en organisation medan värderingar är principer av den enskilda individen för vad som är värdefullt och grundlägger beslutandet i vad som är moraliskt rätt eller fel.

På vilket sätt kan normer och värderingar påverka vårt arbetsliv?

Om våra värderingar stämmer överens med värderingarna som finns på vårt jobb kommer vi trivas bättre. Annars finns det en stor risk att vi känner oss oinspirerade och slutligen säger upp oss, menar Lena Ahlström.

Vilken av våra värderingar identifierar du dig mest med och varför?

Arbetsrelaterade värderingar inkluderar saker som ärlighet, respekt, prestige och relationer. Det är viktigt att du identifiera vilka värderingar som du värnar mest om innan du väljer en karriär eller väljer att acceptera ett jobberbjudande.