:

Hur andra tangentbord?

Innehållsförteckning:

  1. Hur andra tangentbord?
  2. Hur kan du infoga symbolen för grader på tangentbordet?
  3. Hur gör man med Num Lock på tangentbordet?
  4. Hur gör du för att skriva tecken på tangentbordet?
  5. Kan du skriva ut ett mellanslag på tangentbordet?

Hur andra tangentbord?

Öppna Nationella inställningar och språkinställningar genom att klicka på Start, på Kontrollpanelen, på Klocka,språk ochnationella inställningar och sedan på Nationella inställningar och språkinställningar. Klicka på fliken Tangentbord och språk. Välj ett språk i listan under Visningsspråk och klicka sedan på OK.

Hur kan du infoga symbolen för grader på tangentbordet?

Om du till exempel vill infoga symbolen för grader (°) trycker du på och håller ned ALT – tangenten samtidigt som du skriver 0176 på det numeriska tangentbordet.

Hur gör man med Num Lock på tangentbordet?

Håll ner Alt-tangenten (direkt till vänster om mellanslag/space) och slå in en kod med siffertangenterna på det numeriska tangentbordet (den uppsättning tangenter med siffror som oftast finns längst till höger på ett tangentbord). Observera att Num Lock måste vara aktiverat.

Hur gör du för att skriva tecken på tangentbordet?

Så gör du för att skriva ovanliga tecken på tangentbordet (PC): Håll ner Alt-tangenten (direkt till vänster om mellanslag/space) och slå in en kod med siffertangenterna på det numeriska tangentbordet (den uppsättning tangenter med siffror som oftast finns längst till höger på ett tangentbord). Observera att Num Lock måste vara aktiverat.

Kan du skriva ut ett mellanslag på tangentbordet?

Skriv ut ett mellanslag på tangentbordet: Du kan tvinga datorn att skriva ut ett mellanslag, exempelvis om du vill att flera mellanslag ska följa varandra. På tangentbordet skriver du detta ”tecken” genom att hålla ner Alt -tangenten och slå koden 0160. ¡ Alt + 0161