:

Hur man läser skrivstil?

Innehållsförteckning:

  1. Hur man läser skrivstil?
  2. När försvann skrivstil?
  3. Är skrivstil snabbare?
  4. Har gammal skrift?
  5. Är vår skrift?

Hur man läser skrivstil?

För att lära sig mer om att läsa gammal skrivstil finns en del litteratur och annan hjälp. Studera till exempel Läsebok för släktforskare, av Henrik Anderö och Elisabeth Thorsell.

När försvann skrivstil?

Fakta: Skrivstil SÖ-stilen (Skolöverstyrelsestilen) infördes i de svenska skolorna 1975 men togs bort 1985 efter hård kritik. Idag finns det ingen policy eller hinder om lärare vill lära ut olika varianter av skrivstilar i skolorna.

Är skrivstil snabbare?

Bland skrivstilens försvarare hävdas ofta att skrivstil är snabbare att skriva än textad text, eftersom man inte behöver lyfta pennan mellan varje bokstav. Dock har studier visat att en blandning av traditionell skrivstil och textning, där endast vissa bokstäver binds ihop, är snabbast.

Har gammal skrift?

Det vetenskapliga namnet på läsning och tolkning av handskrifter är paleografi (från grekiskans παλαιός, »gammal», och γράφω, »skrift»), och denna vetenskap har i alla tider varit betydelsefull inom historie- och släktforskningen.

Är vår skrift?

Våra egna bokstäver kommer från det feniciska alfabetet. Fenicierna var ett folk som levde vid Medelhavet och uppfann alfabetet för nästan 3000 år sedan. Skriftspråket är ett sätt att lagra en massa kunskap som man annars skulle glömma.