:

När kommer Högskoleprovsresultat 2022?

Innehållsförteckning:

  1. När kommer Högskoleprovsresultat 2022?
  2. Hur många har anmält sig till högskoleprovet 2022?
  3. Vad är ett bra resultat på högskoleprovet?
  4. Hur många skrev högskoleprovet 2022?
  5. Kan man komma in med bara högskoleprov?

När kommer Högskoleprovsresultat 2022?

Resultaten för vårens högskoleprov 2022 väntas bli tillgängliga ca 4-5 veckor efter respektive provdag. Du kommer då att kunna ta del av ditt officiella resultat genom att följa stegen på vår sida om resultat på högskoleprovet.

Hur många har anmält sig till högskoleprovet 2022?

Den 24 oktober genomfördes höstens högskoleprov och närmare 40 000 personer var anmälda till provet.

Vad är ett bra resultat på högskoleprovet?

Ett svar på frågan är att ett resultat över medel är ett bra resultat. Detta innebär att alla resultat över 0,90 kan betraktas som bra.

Hur många skrev högskoleprovet 2022?

De som anmält sig kommer att fördelas på två provtillfällen, den 12 mars respektive den 7 maj. Dubbla provtillfällen och extra säkerhetsåtgärder under provet bedöms ge tillräckliga förutsättningar för att kunna genomföra proven på ett smittskyddssäkert sätt.

Kan man komma in med bara högskoleprov?

Högskoleprovet är ingen genväg till studier på svenska universitet och högskolor. Det räcker inte med ett högskoleprovsresultat för att bli antagen till en högskoleutbildning – du måste vara behörig för att få börja läsa på högskolan.