:

Hur ofta uppdateras NE se?

Innehållsförteckning:

  1. Hur ofta uppdateras NE se?
  2. Hur länge har NE funnits?
  3. Varför skapades NE?
  4. Hur Källgranskar man?
  5. När uppdaterades NE se senast?
  6. Vem är ansvarig för NE?
  7. Vad betyder en encyklopedi?

Hur ofta uppdateras NE se?

Fakta uppdateras kontinuerligt och nya uppslagsord läggs fortlöpande till. Det gör uppslagsverket till en aktuell och tillförlitlig källa i dagens enorma informationsutbud. Vi ser gärna att du använder texterna i uppslagsverket och NE som källa. För mer information om kopiering och upphovsrätt, läs här.

Hur länge har NE funnits?

Vår historia Allt började 1980 när den statliga uppslagsverkskommittén presenterade utredningen ”Mot bättre vetande”, i vilken kommittén föreslog att statsmakterna skulle inleda förhandlingar med svenska förlag om produktion av ett nationellt uppslagsverk.

Varför skapades NE?

Nationalencyklopedin (svenskt uttal: [natɧʊˇnɑːlɛnsʏklʊpɛˌdiːn]), förkortas ofta NE, är ett uppslagsverk. gav förlaget Bra Böcker AB ut det som band....Nationalencyklopedin.

Information
SpråkSvenska
GenreFacklitteratur
FörlagBra Böcker AB, genom NE Nationalencyklopedin AB sedan 2001
Utgiven (bok) 2000–idag (Internet)

Hur Källgranskar man?

källgranskar du en nyhetsartikel

  1. Läs hela artikeln och bilda dig en uppfattning om vad den vill förmedla. ...
  2. Klicka in på den länkade källan – i det här fallet Elefantnyheterna – för att vidare undersöka var påståendet kommer från. ...
  3. Är detta originalartikeln?

När uppdaterades NE se senast?

Vi har valt att inte uppge datum för senaste uppdatering. Många artiklar har flera författare och ofta kan en del av en längre artikel vara uppdaterad medan en annan del är den ursprungliga versionen. Därför blir en angivelse av uppdateringsdatum inte helt relevant.

Vem är ansvarig för NE?

Bakom innehållet i Nationalencyklopedin står NE:s sakkunniga redaktion som tillsammans med ett stort nätverk ämnesexperter författar, bearbetar och uppdaterar uppslagsverkets artiklar.

Vad betyder en encyklopedi?

Ett uppslagsverk, konversationslexikon, uppslagsbok, encyklopedi eller realencyklopedi är ett referensverk som har ambitionen att sammanfatta allt vetande, antingen i allmänhet eller inom ett visst område.