:

Hur fungerar Bokinfo?

Innehållsförteckning:

  1. Hur fungerar Bokinfo?
  2. Har olika upplagor olika ISBN?
  3. Vad är en katalogtext?
  4. Hur kan jag sälja min bok?
  5. Vart ska referenslistan vara?

Hur fungerar Bokinfo?

Bokinfo är en databas som fungerar som en länk mellan förlag och bokhandlare. Det kostar några hundralappar att registrera din bok i Bokinfo, men en bok som inte finns där är i princip osynlig, du bör göra det. Du som har ett eget förlag eller anlitar Publit kan enkelt själv teckna avtal med Bokinfo.

Har olika upplagor olika ISBN?

Varje ny utgåva behöver ett nytt ISBN. Det kan också vara formen som förändras och som gör verket till en ny utgåva. Till exempel kan samma innehåll ges ut som inbunden bok, pocketbok, ljudbok och ebok. Alla dessa är olika utgåvor.

Vad är en katalogtext?

Katalogtexten är en kort beskrivande text på max 400 tecken. Man ska snabbt kunna bilda sig en uppfattning om bokens innehåll genom att läsa katalogtexten. Sagatexten kan vara längre, här kan du till exempel lägga till citat ur recensioner eller information om författaren.

Hur kan jag sälja min bok?

Om du kontaktar din lokala bokhandel och har en bra kontakt med dem kan du ibland få sälja dina böcker där med kommissionsavtal. Det innebär att du lånar ut ett antal exemplar till dem och de betalar för sålda böcker i efterhand.

Vart ska referenslistan vara?

Referenslistan placeras efter den avslutande diskussionen. Den kan beteck- nas som Referenser eller Källor. Oavsett vad den kallas ska den inte vara kapitelnumrerad (Nyberg, 2012, s. 69).