:

Hur räknar man ut höjden?

Innehållsförteckning:

  1. Hur räknar man ut höjden?
  2. Hur räknar man ut sidorna på en rätvinklig triangel?
  3. Hur många sidor har en triangel?
  4. Hur man räknar ut arean på en rektangel?
  5. Hur räknar man ut sidan på en liksidig triangel?

Hur räknar man ut höjden?

Vinklarna som formas med denna linje är lika med A, B och C (genom regeln att omväxlande vinklar mellan parallella linjer är lika). Vidare A + B + C = 180° då de tillsammans utgör en rak linje. Den raka linjen från vinkeln B som är vinkelrätt mot baslinjen kallas triangelns höjd. Höjden märks med h i diagrammet nedan.

Hur räknar man ut sidorna på en rätvinklig triangel?

där a och b är längderna kateterna, och c är längden hypotenusan. Det vill säga, summan av kateternas kvadrater är lika med hypotenusan i kvadrat. När vi använder Pythagoras sats är det jätteviktigt att vi inte blandar ihop vilken sida som är hypotenusan och vilka sidor som är kateter.

Hur många sidor har en triangel?

En triangel är en geometrisk figur som har tre hörn. I vart och ett av hörnen har triangeln en vinkel och hörnen binds samman av tre sidor. Hörnen i en triangel betecknar vi ofta med stora bokstäver (versaler), till exempel A, B och C som i bilden här ovanför.

Hur man räknar ut arean på en rektangel?

Arean av en rektangel får du genom att multiplicera basen med höjden. Mät både basen och höjden i samma enhet, och få svaret i den enheten i kvadrat. En kvadrats area får du om du tar vilken av kvadratens sidor som helst multiplicerat med sig själv.

Hur räknar man ut sidan på en liksidig triangel?

Om vi vet en vinkel i en likbent triangel så kan vi hitta de andra vinklarna. Den vinkelrätta linjen från hörnet till baslinjen (höjden) i en likbent triangel delar triangeln i två likadana rätvinkliga trianglar. Sidorna på en rätvinklig triangel ABC bekräftar Pythagoras sats, det är att a2 + b2 = c2.