:

Vad hände med DDR?

Innehållsförteckning:

  1. Vad hände med DDR?
  2. Hur var det i Västtyskland?
  3. Vilka konsekvenser innebar muren för Västberlin?
  4. Hur påverkas människorna av Berlinmuren?
  5. När försvann Östtyskland?

Vad hände med DDR?

I november 1989 lättade den östtyska kommunistregimen på utresereglerna. Detta visade sig vara slutet för DDR. Staten upphörde att existera den 3 oktober 1990 då dess delstater, som tidigare under året hade ansökt om inträde i Förbundsrepubliken Tyskland (Västtyskland), återförenades med Västtyskland.

Hur var det i Västtyskland?

Av de amerikanska, brittiska och franska zonerna bildades 1949 Västtyskland, medan den sovjetiska ockupationszonen blev Östtyskland. Västtyskland blev demokratiskt och ekonomiskt framgångsrikt, men Östtyskland stagnerade i politiskt förtryck. Miljontals östtyskar flydde västerut, innan Berlinmuren byggdes 1961.

Vilka konsekvenser innebar muren för Västberlin?

Berlinmuren skulle hindra östtyska medborgare att fly till väst. För Västberlin var murens följder också negativa. Många ungdomar lämnade Västberlin och flyttade till Västtyskland. Västberlin fick därför en ganska åldrad befolkning.

Hur påverkas människorna av Berlinmuren?

Berlinmuren skulle hindra östtyska medborgare att fly till väst. För Västberlin var murens följder också negativa. Många ungdomar lämnade Västberlin och flyttade till Västtyskland. Västberlin fick därför en ganska åldrad befolkning.

När försvann Östtyskland?

Den 3 oktober 1990 upphörde Deutsche Demokratische Republik att existera som stat, och fem nya förbundsländer samt östra Berlin (som del av Berlin) blev delstater i Förbundsrepubliken Tyskland.