:

Vad är Enhetselastisk?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är Enhetselastisk?
  2. Hur kan utbudet påverka priset på en produkt?
  3. Vad betyder det att ett företag är pristagare?
  4. Vad är en Allokeringsförlust?
  5. Hur räknar man ut marginalkostnaden?
  6. Kan en indifferenskurva luta uppåt Vad säger det i så fall om de båda varorna?

Vad är Enhetselastisk?

Ett negativt värde betyder att vid en ökning av variabel x minskar variabeln y. Observera att elasticitetens värde och egenskaper mycket väl kan variera beroende värdet av x. Ofta är y elastisk för vissa x-värden och oelastisk för andra. För ett visst x-värde är då y enhetselastisk.

Hur kan utbudet påverka priset på en produkt?

Stiger exempelvis priset går det att anta att färre personer är villiga att köpa varan. Därför är efterfrågan (blåa linjen) lutad nedåt. Tvärtom gäller för utbudet där det antas att om tillverkarna får bättre betalt för sin produkt och priset stiger så kommer de vilja tillverka mer av produkten.

Vad betyder det att ett företag är pristagare?

Ett idealt marknadstillstånd där företag är pristagare, vilket innebär att de inte kan påverka marknadspriset genom sitt marknadsagerande, och att de möter en horisontell efterfrågekurva vid det rådande marknadspriset.

Vad är en Allokeringsförlust?

Dödviktsförlust, dödviktskostnad eller allokativ ineffektivitet är inom nationalekonomi den allokeringsförlust som uppstår genom bristfällig ekonomisk effektivitet, som uppstår när jämvikten för en vara eller tjänst inte ligger i Pareto optimum.

Hur räknar man ut marginalkostnaden?

Om totalkostnadsfunktionen kan beskrivas som: TC(Q) blir marginalkostnaden dTC/dQ eller TC'(Q). Enklare uttryckt är marginalkostnaden den ökning av de totala kostnaderna som uppstår om man producerar ytterligare en (1 styck) enhet av en produkt, alltså kostnaden för den sist producerade enheten.

Kan en indifferenskurva luta uppåt Vad säger det i så fall om de båda varorna?

Indifferenskurvor kan beskrivas genom fyra uttalanden: Indifferenskurvor som ligger högre upp föredras gentemot sådana som ligger längre ner. Indifferenskurvor lutar neråt eftersom konsumenterna gillar båda varor. Reduceras mängden av en vara måste mängden av den andra varan öka för att konsumenten ska vara lika ...