:

Kan man ta C kort i lumpen?

Innehållsförteckning:

  1. Kan man ta C kort i lumpen?
  2. Vad är en Behovsbil?
  3. Vad blir nettokostnaden för Bilförmånen?
  4. Måste man ha körkort för att göra lumpen?
  5. Vad menas med bilförmån?

Kan man ta C kort i lumpen?

Detta innebär dock inte att rekryterna får ett civilt körkort och kan gå direkt ut på den civila marknaden och jobb. ‒ Nej, Trafikverkets regler säger att man måste vara 21 år för att tung behörighet (C och CE), vilket de flesta av våra rekryter inte är när de muckar.

Vad är en Behovsbil?

Behovsbil är en förmånsbil som ägs av ÅF. Det innebär att ÅF står för kostnader avseende slitage, värdeminskning och service. ÅF faktureras direkt av AutoPlan. När det gäller drivmedelskostnader så rapporterar föraren hur många mil som körs i tjänsten respektive privat.

Vad blir nettokostnaden för Bilförmånen?

Nettokostnad här brukar oftast vara företagets månadskostnad för leasingavgiften efter justering för att endast halva momsen är avdragsgill för leasing. Dvs om leasingavgiften är 4000 kr exkl moms (5000 kr inkl moms) per månad, blir nettokostnad för företaget 4500 kr per månad.

Måste man ha körkort för att göra lumpen?

Utöver grundkraven har befattningarna olika krav på tidigare utbildning, kunskaper och förmågor exempelvis körkort eller simkunnighet.

Vad menas med bilförmån?

Bilförmån är när tjänstebilen används för privatbruk av den anställde. En bilförmån är en skattepliktig förmån. För att kunna räkna ut rätt bilförmån rekommenderar vi att man använder sig av Skatteverkets bilförmånsberäkning.