:

Hur pausar man en utbildning?

Innehållsförteckning:

  1. Hur pausar man en utbildning?
  2. Kan man söka samma kurs två gånger?
  3. Kan man hoppa över en kurs på universitetet?
  4. Vad är skillnaden mellan högskola och högskola?
  5. Hur många högskolepoäng får du på en högskoleutbildning?
  6. Hur många högskolepoäng får du om du pluggar på heltid?

Hur pausar man en utbildning?

I ansökan ska du ange vilka särskilda skäl som gör att du inte kan fortsätta studierna. Det kan vara sociala eller medicinska skäl, till exempel vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag.

Kan man söka samma kurs två gånger?

Allmänna krav och regler. Du ska inte läsa samma kurs två gånger, oavsett om kursen ges i Lund eller någon annanstans. Om du läser kurser inom samma område som du läst tidigare eller planerar att läsa förekommer ofta viss överlappning, precis som om du läser flera kurser inom samma ämne i Lund.

Kan man hoppa över en kurs på universitetet?

Om du vill göra ett uppehåll i dina studier på ett program eller en kurs vid Stockholms universitet ska du ansöka om studieuppehåll till den institution som ger programmet eller kursen. I din ansökan ska du ange skälen till att du vill göra ett studieuppehåll.

Vad är skillnaden mellan högskola och högskola?

Högskolor erbjuder i regel två utbildningsnivåer: Grundnivå och avancerad nivå. Skillnaden mellan universitet och högskolor är att det bara är universitet som erbjuder utbildning på forskarnivå. Det finns sätt för högskolor att kringgå regeln om vem som får utfärda examen på forskarnivå.

Hur många högskolepoäng får du på en högskoleutbildning?

Längden på universitets- och högskoleutbildningar anges i högskolepoäng (hp). Om du pluggar på heltid under ett år (40 veckor) får du 60 högskolepoäng. En termins studier är alltså 30 högskolepoäng. En kandidatexamen får du efter tre års heltidsstudier, vilket ger dig 180 högskolepoäng.

Hur många högskolepoäng får du om du pluggar på heltid?

Om du pluggar på heltid under ett år (40 veckor) får du 60 högskolepoäng. En termins studier är alltså 30 högskolepoäng. En kandidatexamen får du efter tre års heltidsstudier, vilket ger dig 180 högskolepoäng. Läs på helfart, halvfart eller kvarsfart