:

Kan man laga en extern hårddisk?

Innehållsförteckning:

  1. Kan man laga en extern hårddisk?
  2. Kan förhindra krasch?
  3. När använder man TryParse?
  4. Vad är ett Körtidsfel?
  5. Vad är TryParse?

Kan man laga en extern hårddisk?

Mekaniskt eller logiskt fel? – Om du är säker på att felet är mekaniskt behöver du byta ut hårddiskens skadade delar. Har du kunnighet på området är detta något du kan göra själv med största försiktighet, annars rekommenderar vi att du vänder dig till någon som kan laga den.

Kan förhindra krasch?

Uppdatera antivirusprogram regelbundet – En vanlig anledning till att datorn kraschar är att den är utsatt för virus. Det bästa sättet att förebygga detta är att använda ett antivirusprogram som uppdateras automatiskt, på så sätt slipper du själv hålla koll på att det ska bli gjort.

När använder man TryParse?

Att planera för fel Istället för Parse kan vi använda TryParse. TryParse behöver returnera två saker: lyckades det (true / false) samt resultatet. Detta brukar vara första gången man stöter på out på en inparameter. out är en konstruktion för att kunna returnera data via inparametrar.

Vad är ett Körtidsfel?

När man lägger in kod i ett try-block så förhindrar det att programmet avslutas när ett körtidsfel inträffar, t. ex. att man försöker konvertera något som inte kan konverteras eller komma åt ett index som inte finns i en array. Kort sagt försöker C# köra koden.

Vad är TryParse?

Att planera för fel Istället för Parse kan vi använda TryParse. TryParse behöver returnera två saker: lyckades det (true / false) samt resultatet. Detta brukar vara första gången man stöter på out på en inparameter. out är en konstruktion för att kunna returnera data via inparametrar.