:

Hur bör externa länkar öppnas?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bör externa länkar öppnas?
  2. Vad är en sökväg?
  3. Hur skriver man sökväg?
  4. Hur skriver du en länk med absolut sökväg?
  5. Vad menas med boställe?

Hur bör externa länkar öppnas?

Ange tydligt vart länken går Oavsett vad ni väljer, var tydlig och tala om i länktexten vart länken leder och tala om att den öppnas i nytt fönster om ni har valt det. Visa gärna med en symbol att användaren kommer till en ny webbplats.

Vad är en sökväg?

Sökvägar. Platsen där en fil lagras anges ofta genom att man beskriver vilka mappar och undermappar som leder till filen. Detta kallas en sökväg.

Hur skriver man sökväg?

Sökvägar och sökvägsnamn Sökvägen till ett objekt är ett sätt att ange var i filsystemet objektet finns. Du kan ange sökvägen på två olika sätt:som en absolut eller relativ sökväg.

Hur skriver du en länk med absolut sökväg?

Absolut sökväg anger den fullständiga adressen till en webbsida och använder kommunikationsprotokollet på Internet (http://), domännamn samt sökväg till webbsidan, exempelvis: href=”http://www.hkr.se/digitaldesign/”.

Vad menas med boställe?

Boställen var gårdar som innehades av statliga ämbetsmän. Jordbruksboställen bestod av kronans eller kyrkans jordbruksfastigheter och gav inte endast boställsinnehavaren en bostad utan även en avlöning genom den inkomst som jordbruket gav. Bostadsboställen gav innehavaren en tjänstebostad.