:

Hur fuskar man på sims 2?

Innehållsförteckning:

 1. Hur fuskar man på sims 2?
 2. Hur höjer man saker på Sims 4?
 3. What happened to the Motherlode mine in Minecraft?
 4. Where can I find the Motherlode mine?
 5. When was Motherlode Mine released?
 6. How do you get pay dirt in Motherlode mine?

Hur fuskar man på sims 2?

Tryck CTRL+SHIFT+C for att kunna skriva in fusken. Kaching=+1000 simdaler. Motherlode=+10.000 simdaler. Exit=exit....Alla medaljer:

 1. Skriv in boolProp fusket.
 2. Håll in SHIFT och tryck på en sim.
 3. Välj Spawn och sedan Badge juiser.
 4. Då kommer det fram en båt tryck på den.
 5. Välj set badge och sedan tar du en kategori i taget.

Hur höjer man saker på Sims 4?

Man öppnar cheatrutan genom att klicka på Ctrl+Shift+C, sen skriver man det cheat man vill använda och klickar på Enter. De tre är alltid igång, och jag använder mig mycket av förmågan att lyfta och sänka objekt, vilket man gör genom att klicka på 9 och 0. 9 för att höja objektet, 0 för att sänka det.

What happened to the Motherlode mine in Minecraft?

The Motherlode Mine's ladder has had its click-zone changed to help players click the correct end of it. An expansion of the Motherlode Mine with a brand new upstairs area can be accessed by players with over 72 mining that have paid Percy a one-time fee of 100 nuggets.

Where can I find the Motherlode mine?

The Motherlode Mine is a Mining training area located in the Dwarven Mine. At least 30 Mining is required to mine in the area. You can get to the mining area by talking to Teleport Wizard -> Skilling teles -> Motherlode mine. Alternatively, you can use Skills necklace to teleport there aswell.

When was Motherlode Mine released?

Motherlode Mine Released ( Update) Members Yes Floors 2 Location Dwarven Mine ( Asgarnia) ...

How do you get pay dirt in Motherlode mine?

A miner mining an ore vein in the Motherlode Mine. Ore veins can be mined for pay-dirt, yielding 60 Mining experience each. On the lower level, veins have a 33% chance of depleting each time an ore is mined, giving an expected 3 pay-dirt per vein mined. The veins also have a chance to give uncut gems.