:

Hur fungerar Förgasarens Luftskruv?

Innehållsförteckning:

  1. Hur fungerar Förgasarens Luftskruv?
  2. Hur man justerar förgasaren?
  3. Hur justerar man Trottelnålen?
  4. Hur ska Trottelnålen sitta?
  5. Hur justerar man tomgången?
  6. Vad händer om man höjer Trottelnålen?
  7. Hur ställer man upp tomgången?
  8. Vilken färg på Gnistan på tändstiftet ska det vara?

Hur fungerar Förgasarens Luftskruv?

Svar: Luftskruven på en förgasare fungerar som en bränsleblandningsskruv – fast tvärtom. Om man drar in luftskruven så stryps luftflödet in i förgasarens lågfartskanal och då blir blandningen fetare. Lossar man på luftskruven kommer det in mer luft och blandningen blir magrare.

Hur man justerar förgasaren?

Justering utav förgasaren gör man genom att höja och sänka nålen, samt ändring av lågfartsmunstycke och huvudmunstycke. Detta reglerar bensinens flöde och luftskruven reglerar luften som ska in i förgasaren och blandas.

Hur justerar man Trottelnålen?

För att justera trottelnålen behövs en stjärnmejsel av mellanstorlek samt en lämplig tång. Man når förgasaren genom bagageluckan under sätet. Öppna luckan i botten och förgasaren blir tillgänglig. Lossa nu de två stjärnskruvarna till förgasar- locket.

Hur ska Trottelnålen sitta?

Normalt så utgår man från att sätta clipset i mitten av nålens spår och så utgår man från det. Om man nu kör på max halvgas och motorn kanske rycker och det kanske kommer en förgasarsmäll så är blandningen för mager. Då höjer man nålen ett eller två hack och testar igen.

Hur justerar man tomgången?

Skruva den inåt om tomgången är för låg så att mopeden hela tiden vill dö, om den varvar för mycket utan att du rör gasrullen så skruvar du tomgångsskruven utåt för att tomgången skall bli lägre. Efter att motorn har blivit varm så avaktivera choken och så är det dags att justera in luftskruven.

Vad händer om man höjer Trottelnålen?

Om motorn skulle få för mager blandning i mellanregistret så kompenserar man detta genom att höja nålens läge i trotteln vilket leder till att det kommer mer bränsle i förhållande till luft. Går motorn istället för fett i mellanregistret så sänker man nålen så blir blandningen magrare.

Hur ställer man upp tomgången?

Skruva sakta IN luftskruven och motorn skall då börja gå ojämt så att man måste "leka" med gasen för att hålla den vid liv. Justera sedan luftskruven sakta UT 1/4 varv åt gången tills du når max varvtal (1-3 varv ut).

Vilken färg på Gnistan på tändstiftet ska det vara?

Svar: Färgen på gnistan kan säga en del om i vilket skick tändsystemet är i, men det förutsätter att tändstiftet är rent. En blå gnista är ett tecken på att gnistan har hög spänning och mycket energi. Men om tändstiftet är förorenat av olja eller sot kan gnistan bli gul eller vit och ger då intryck av att något är fel.