:

Vad händer om man inte rapporterar intrastat?

Innehållsförteckning:

  1. Vad händer om man inte rapporterar intrastat?
  2. Vad ska redovisas i intrastat?
  3. Vilka ska rapportera intrastat?
  4. När ska man lämna Intrastat?
  5. När ska man rapportera Intrastat?
  6. Vad betyder Trepartshandel?

Vad händer om man inte rapporterar intrastat?

Påminnelse om utebliven Intrastatrapport sänds till det uppgiftsskyldiga företaget. Företag kan överlåta hela sitt uppgiftslämnande till ett ombud som varje månad lämnar uppgifter till Intrastat för hela företagets totala varuhandel. I detta fall ska endast ombudet lämna uppgifter.

Vad ska redovisas i intrastat?

Intrastat är en månadsvis undersökning om Sveriges varuhandel med övriga EU-länder. Undersökningen mäter värde och kvantitet av utförsel och införsel av varor. Uppgifterna är fördelade efter varor och EU-länder.

Vilka ska rapportera intrastat?

Huvudregeln är att uppgiftsskyldiga till Intrastat i Sverige är de företag som säljer varor till, eller köper varor från, en momsregistrerad handelspartner i ett annat medlemsland, och att varorna har passerat svensk gräns.

När ska man lämna Intrastat?

När ska uppgifterna lämnas? Uppgifterna ska rapporteras per kalendermånad och vara SCB tillhanda senast den 10:e arbetsdagen efter rapporteringsmånadens utgång enligt nedanstående tidsschema för 2019. Med rapporteringsmånad avses den månad då varorna tas emot (införsel) eller avsänds (utförsel).

När ska man rapportera Intrastat?

När ska uppgifterna lämnas? Uppgifterna ska rapporteras per kalendermånad och vara SCB tillhanda senast den 10:e arbetsdagen efter rapporteringsmånadens utgång enligt nedanstående tidsschema för 2019. Med rapporteringsmånad avses den månad då varorna tas emot (införsel) eller avsänds (utförsel).

Vad betyder Trepartshandel?

I en trepartshandel är varans första säljare (A), den första köparen (B) och den andra säljaren (B) samt den andra köparen (C) momsskyldiga i olika EU-länder.