:

Hur långt i förväg ska man få schema Handels?

Innehållsförteckning:

  1. Hur långt i förväg ska man få schema Handels?
  2. Har jag rätt att påverka mitt schema?
  3. Får man schemalägga varje helg?
  4. Hur ofta får man byta schema?
  5. Vad gäller vid Schemaändring Kommunal?
  6. Kan min arbetsgivare ändra mitt schema?
  7. Kan man bli tvingad att jobba varje helg?

Hur långt i förväg ska man få schema Handels?

Detta innebär att alla anställda ska ha ett 12-månadersschema som tar upp ordinarie arbetstidens förläggning. I schemat ska man alltså kunna se när man börjar och slutar om dagarna samt vilka dagar som är fridagar. Detta schema ska ni del av, skriftligt, senast en månad innan det börjar gälla.

Har jag rätt att påverka mitt schema?

SVAR: Ja. Förändringar av scheman ska diskuteras på APT, arbetsplatsträffar. I arbetsmiljölagen står det också att man har rätt att påverka sin arbetssituation, dit hör arbetstiderna. Det finns andra arbetsmiljöregler som säger att arbetstagarna ska vara delaktiga.

Får man schemalägga varje helg?

Svar:Enligt kollektivavtalet ska arbetstiden förläggas så att den anställde får i genomsnitt två ledighetsdagar per vecka, om möjligt två sammanhängande 24-timmarsperioder. Minst varannan vecka ska ledigheten omfatta fredag – lördag, lördag – söndag eller söndag – måndag.

Hur ofta får man byta schema?

Arbetsgivares rätt att ändra scheman En arbetsgivare ska dock enligt arbetstidslagen ge besked om ändringar minst 2 veckor i förväg (se 12 § arbetstidslagen). Undantagsvis kan ett sådant besked lämnas senare om verksamhetens art eller händelser som inte kunnat förutses ger anledning till det.

Vad gäller vid Schemaändring Kommunal?

Kommunal kan inte heller stoppa schemat enligt arbetsmiljölagen eftersom ett schema inte framkallar omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa. Riskbedömning av schemat, rader och individuella scheman kan leda till förändringar.

Kan min arbetsgivare ändra mitt schema?

Arbetsgivares rätt att ändra scheman Att göra ändringar i scheman och dylikt ingår i arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. En arbetsgivare ska dock enligt arbetstidslagen ge besked om ändringar minst 2 veckor i förväg (se 12 § arbetstidslagen).

Kan man bli tvingad att jobba varje helg?

Arbetsgivaren bestämmer på vilka tider som verksamheten ska bedrivas, vilket kan innebära arbete på helger och röda dagar. Men arbetsgivaren är enligt diskrimineringslagen skyldig att underlätta för arbetstagaren att förena föräldraskap och arbete.