:

Får man när det blir fel?

Innehållsförteckning:

  1. Får man när det blir fel?
  2. Hur går man tillväga för att reklamera en vara?
  3. När är det fel på en tjänst?
  4. Vem vänder du dig till med konsumentfrågor eller tvister?
  5. Vad anses som fel i vara enligt köplagen?
  6. Vem kan du vända dig till om du behöver hjälp med en vara?
  7. Vilka fel finns i köplagen?
  8. Vad är ett Hämtningsköp?

Får man när det blir fel?

Om du ger konsumenten en ny vara och fel uppstår även på den varan, oavsett om det är samma fel eller ett nytt, har konsumenten rätt till tre års reklamationsrätt. Reklamationsrätten gäller då från den dagen konsumenten fick den nya varan.

Hur går man tillväga för att reklamera en vara?

Reklamera skriftligt Det finns inga krav på hur du ska reklamera (klaga på felet), men vi rekommenderar att du kontaktar företaget skriftligen. Då kan du bevisa att du har klagat och att du har gjort det i rätt tid. Du kan till exempel skicka ett mejl. Tänk på att spara mejlet som bevis.

När är det fel på en tjänst?

Konsumenten kan reklamera fel upp till tre år, efter att du slutförde uppdraget. Undantaget är om tjänsten gäller arbete på mark, byggnader eller andra fasta saker. Då kan konsumenten reklamera fel i upp till tio år. När konsument har upptäckt felet ska konsumenten klaga på felet inom rimlig tid.

Vem vänder du dig till med konsumentfrågor eller tvister?

Hallå konsument är en rikstäckande upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket. Till Hallå konsument kan konsumenter bland annat vända dig med frågor om köp av varor och tjänster, villkor i avtal och reklamationer.

Vad anses som fel i vara enligt köplagen?

Köplagens regler om fel i varan Om varan avviker från första eller andra stycket i denna bestämmelse anses varan vara felaktig. En köpare har som utgångspunkt rätt att förvänta sig att varan är ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används.

Vem kan du vända dig till om du behöver hjälp med en vara?

Konsumentköplagen ger dig tre års reklamationsrätt. Det innebär att du har upp till tre år på dig att klaga på fel i en vara. Det är företaget som du köpte varan av du ska vända dig till för att klaga.

Vilka fel finns i köplagen?

Fel i varan brukar delas upp i faktiska fel (17 § och 18 §), rättsliga fel (41 §) och rådighetsfel (regleras inte i KöpL). Se även köparens undersökningsplikt i 20 §. Fel föreligger även om säljaren inte hade kännedom om felet, det räcker med att felet är en avvikelse från avtalet.

Vad är ett Hämtningsköp?

Hämtningsköp innebär att köparen ska hämta varan hos säljaren (säljarens affärsställe).