:

Hur säljer man certifikat?

Innehållsförteckning:

 1. Hur säljer man certifikat?
 2. Vad händer med warranter vid uppköp?
 3. Hur länge kan man handla med certifikat?
 4. Vad händer med mina aktier när företaget börsnoteras?
 5. Hur sälja warrant?

Hur säljer man certifikat?

I likhet med en aktie, är Swedbanks Bull & Bear-certifikat ett börsnoterat värdepapper som du enkelt kan köpa och sälja via bankens kontor, telefonbanken eller via internetbanken. Swedbank kommer under normala marknadsförhållanden erbjuda likviditet i certifikaten genom att ställa både köp – och säljkurser.

Vad händer med warranter vid uppköp?

Du köper en köpwarrant när du tror att den underliggande varan ska stiga i pris under warrantens löptid. För att du ska få avkastning på din investering måste kursen på den underliggande varan vara högre än ditt lösenpris på slutdagen. Om kursen är lägre förlorar du din insats, eftersom warranten blivit värdelös.

Hur länge kan man handla med certifikat?

Dessa värdepapper är handelsbara helgfria vardagar. På First North gäller handel mellan 08:15 – 20:00 (09.00 - 17.25 för vissa instrument) och hos NDX mellan 08.00 - 20.00, emittenten väljer därefter vilka tider som skall gälla för respektive instrument under marknadsplatsen öppettider.

Vad händer med mina aktier när företaget börsnoteras?

Ökat fokus på bolagets utveckling i det korta perspektivet av aktieägarna. Den ursprungliga ägaren tappar kontroll över vilka som köper aktierna eftersom vem som helst kan köpa aktierna över börsen. Det betyder att även konkurrenter kan komma åt aktier och därmed få röster i bolaget.

Hur sälja warrant?

Du kan köpa och sälja en warrant när som helst under löptiden....Det här är några av viktigaste orsakerna:

 1. Aktiekursen på den underliggande aktien. ...
 2. Utdelningar på den underliggande aktien. ...
 3. Lösenpriset. ...
 4. Warranter per underliggande. ...
 5. Återstående löptid. ...
 6. Volatiliteten (rörligheten) ...
 7. Räntan under löptiden.