:

Vilka värktabletter ska äldre undvika?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka värktabletter ska äldre undvika?
  2. Hur fungerar Alvedon och Ipren i kroppen?
  3. Vad är Dolatramyl?
  4. Varför ska äldre inte ta Ipren?
  5. Vad är skillnad mellan paracetamol och acetylsalicylsyra?
  6. Hur fungerar Alvedon i kroppen?
  7. Varför inte Treo?

Vilka värktabletter ska äldre undvika?

Tramadol och tapentadol kan ge illamående och förvirring hos äldre – de ger också utsättningssymtom och bör trappas ut. Kodein kan ge förstoppning och effekten kan variera stort hos äldre. NSAID inklusive COX-2-hämmare ska ej ges vid hjärtsvikt och/eller njursvikt.

Hur fungerar Alvedon och Ipren i kroppen?

Trots att dessa verkar på samma målprotein i kroppen så skiljer sig effekten och bieffekterna åt. Ipren, Voltaren, Strefen och Treo skiljer sig exempelvis från Alvedon genom att de utöver en febernedsättande och smärtstillande funktion även är antiinflammatoriska.

Vad är Dolatramyl?

Vad Dolatramyl är och vad det används för Tramadolhydroklorid är ett smärtstillande läkemedel som tillhör läkemedelsgruppen opioider vilka verkar på det centrala nervsystemet. Dolatramyl lindrar smärta genom påverkan på specifika nervceller i ryggmärgen och hjärnan.

Varför ska äldre inte ta Ipren?

Magsäcksslemhinnans skydd mot det sura maginnehållet blir mindre effektivt när du blir äldre. Då ökar risken för att läkemedel som kan irritera slemhinnan kan orsaka sår eller blödningar. Det gäller framför allt antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel. Dessa läkemedel kallas NSAID eller cox-hämmare.

Vad är skillnad mellan paracetamol och acetylsalicylsyra?

Två olika typer av läkemedel Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet paracetamol. Läkemedel som även hämmar inflammation, så kallade NSAID eller cox-hämmare. I denna grupp av läkemedel ingår olika verksamma ämnen, till exempel ibuprofen, naproxen, nabumeton och acetylsalicylsyra.

Hur fungerar Alvedon i kroppen?

Alvedon innehåller paracetamol som är smärtlindrande och febernedsättande. Alvedon används för behandling av tillfälliga feber- och smärttillstånd av lindrig art, t ex feber vid förkylning, huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk.

Varför inte Treo?

Använd inte Treo om: du har fått någon överkänslighetsreaktion såsom astma, andningssvårigheter, hösnuva eller nässelfeber vid intag av acetylsalicylsyra eller vissa andra läkemedel mot inflammation. du har magsår. du har blödarsjuka eller minskat antal blodplättar (trombocytopeni) du har skrumplever.