:

Vad är byggavtalets tillämpningsområde?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är byggavtalets tillämpningsområde?
  2. När har man rätt till traktamente Byggnads?
  3. Hur räknas övertid Byggnads?
  4. Vad är ue2021?
  5. Vilka dagar får man traktamente?

Vad är byggavtalets tillämpningsområde?

Bakgrund och tillämpningsområde a) Underentreprenör eller bemanningsföretag, som är bundet av Byggavtalet men som inte är medlem i Byggföretagen b) underentreprenör som är medlem i Maskinentreprenörerna c) vid anlitande av enmansföretag. 3. Vid anlitande av underentreprenör alt.

När har man rätt till traktamente Byggnads?

Om du sover borta och har mer än sju mil till jobbet har du rätt till traktamente, detta gäller samtliga avtal. För närvarande ligger traktamentesbeloppet på 360 kr enligt Skattemyndigheten.

Hur räknas övertid Byggnads?

Ordinarie arbetstid: 40 timmar i veckan – 8 timmar per dag. Du ska få ersättning för övertidsarbete om du jobbar mer än 40 timmar i veckan. Du ska få tillägg för obekväm arbetstid (OB) om du jobbar tidig morgon/kväll, natt eller helg. Du kan normalt aldrig bli tvingad att jobba övertid eller natt.

Vad är ue2021?

UE 2021 är i likhet med UE 2015 uppdelad i två delar. Den första delen utgörs av särskilda avtalsvillkor. Den andra delen är en blankett som är avsedd att användas för kontroll och förstagångsanmälan av underentreprenör eller bemanningsföretag till berörd Byggnads region.

Vilka dagar får man traktamente?

Hemresedagen räknas som en hel dag om den anställde kommer hem efter kl 19.00. I annat fall räknas resdagarna som halva dagar. För halva dagar har den anställde rätt till ett halvt skattefritt traktamente, dvs 120 kr under inkomstår 20.