:

Vad är en funktion C#?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är en funktion C#?
  2. Hur lång är en double C#?
  3. Vad som menas med Kodblock och Variablers livslängd?
  4. Vad motsvarar om annars om annars i vanlig kod?
  5. När går det bra att skippa Klammerparenteser för ett kodblock?

Vad är en funktion C#?

Metoder, eller funktioner som det ibland också kallas, kan vi börja att se som återvinning av kod. Istället för att skriva liknande kod på flera ställen så har vi en möjlighet att göra en metod av koden och anropa metoden varje gång istället för att skriva koden vi vill utföra om och om igen.

Hur lång är en double C#?

Fler variabeltyper

DatatypBeskrivningUtrymme
longHeltal, ±9*101864 bitar
floatFlyttal, ± (med 7 gällande siffror)32 bitar
doubleFlyttal, ±8 (med 15 gällande siffror)64 bitar
charEtt tecken (unicode)16 bitar

Vad som menas med Kodblock och Variablers livslängd?

En variabels definitionsområde är till slutet av det kodblock som variabeln deklareras i, detta kallas också för variabelns livslängd. När kodblocket når sitt slut så kan variabeln inte användas längre och platsen som variabeln tog i datorns minne kommer senare att frigöras.

Vad motsvarar om annars om annars i vanlig kod?

if( villkor) { //Här placerar du kod som ska köras om villkoret är sant. } else { //Här placerar du kod som bara körs om villkoret inte är sant. }

När går det bra att skippa Klammerparenteser för ett kodblock?

En else if måste däremot komma direkt efter en if -sats, och en else måste komma direkt efter en if -sats eller else if -sats. Om kodblocken som hör till en if-sats, else if-sats eller else-sats endast innehåller en rad med kod så är det inte nödvändigt att skriva ut klammerparenteserna.