:

Var hittar jag CAS-nummer?

Innehållsförteckning:

  1. Var hittar jag CAS-nummer?
  2. Hur tar man reda på om ett ämne är giftigt?
  3. Vad är ett CAS-nummer?
  4. Vad innebär detta märke 33 1203?
  5. Vilket UN-nummer?
  6. Vad är giftiga ämnen?
  7. Vilket UN-nummer har bensin?

Var hittar jag CAS-nummer?

b. Om man inte har tillgång till CAS-nummer kan man oftast få fram detta genom att söka i Ämnesregistret på Kemikalieinspektionen http://apps.kemi.se/Amnesregistret/default.cfm där man kan mata in hela eller delar av namnet.

Hur tar man reda på om ett ämne är giftigt?

Sök på miljö- och hälsofarliga egenskaper. Hur farligt är ditt ämne? För att bedöma om ett ämne är farligt kan du söka i PRIO:s databas. När du bedömer faran med en kemikalie är det ämnets inneboende egenskaper som har betydelse, till exempel om ämnet är giftigt, allergiframkallande eller svårnedbrytbart.

Vad är ett CAS-nummer?

CAS-nummer (Chemical Abstracts Service number) är ett registreringsnummer för kemikalier. Det fungerar som ett internationellt identifieringsnummer för kemiska ämnen. EG-nummer används för kemiska ämnen på marknaden inom EU. Det är ett ämnes nummer i antingen Einecs, Elincs eller i No-Longer Polymers List.

Vad innebär detta märke 33 1203?

33 1203. Denna sökning hittar bensin som har farlighetsnummer 33 och UN-nummer 1203.

Vilket UN-nummer?

UN-nummer är fyrsiffriga tal som identifierar farliga ämnen och produkter (som explosiva och giftiga material) av kommersiell vikt. Detta nummersystem används inom internationell handel, exempelvis för att beteckna innehållet i fraktcontainrar.

Vad är giftiga ämnen?

Giftiga ämnen som förgiftar systemet genom inandning, förtäring eller absorption genom huden.

Vilket UN-nummer har bensin?

33 1203. Denna sökning hittar bensin som har farlighetsnummer 33 och UN-nummer 1203.