:

Vad är Heltidsresan?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är Heltidsresan?
  2. Vad är en heltidstjänst?
  3. Vad innebär heltid som norm?
  4. Har man rätt till heltid?
  5. Hur många timmar är heltid i butik?
  6. Hur mycket är heltid inom vården?
  7. Kan arbetsgivaren kräva heltid?
  8. Hur många timmar är 100 procent kommunal?
  9. Hur många timmar får man jobba på en vecka kommunal?

Vad är Heltidsresan?

Heltidsresan. SKR och Kommunal arbetar gemensamt i ett långsiktigt projekt för att heltidsarbete ska bli norm. Projektet kallas för Heltidsresan. På projektets webbplats finns information, presentationer, verktyg och statistik för att underlätta resan från deltid till heltid.

Vad är en heltidstjänst?

Arbete på heltid Du som arbetar heltid har en normalarbetstid på 40 timmar per vecka. I veckoarbetstiden ingår inarbetning av så kallade klämdagar. Normalarbetstiden är 8:00 - 16:30, måndag - fredag, inklusive en lunchrast om 30 minuter. Årsarbetstiden är 2080 h/år.

Vad innebär heltid som norm?

Att leva upp till avtalet innebär förändringar av arbetspass och scheman. Målsättningen är tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska vilja arbeta heltid. De som jobbar deltid ska dessutom erbjudas möjlighet till heltidsarbete.

Har man rätt till heltid?

Om arbetsgivaren har flera driftsenheter gäller rätten till heltidsanställning och företrädesrätten till anställning med högre sysselsättningsgrad inom den enhet där arbetstagaren är sysselsatt på deltid. Lagen innehåller regler om turordning och företräde mellan flera berättigade arbetstagare.

Hur många timmar är heltid i butik?

Om du arbetar i butik är heltidsmåttet 38,25 timmar per vecka.

Hur mycket är heltid inom vården?

Den ordinarie arbetstiden för heltidsanställd är i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka under en beräkningsperiod om högst sex månader.

Kan arbetsgivaren kräva heltid?

Frågan om en arbetstagare skall arbeta heltid eller deltid bestäms i det anställningsavtal som träffas mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Det finns inga lagregler som anger att anställningen skall uppgå till ett visst arbetstidsmått.

Hur många timmar är 100 procent kommunal?

I vissa kollektivavtal gäller 37 timmar per vecka som veckoarbetstid. Det är också en arbetstidsförkortning i jämförelse med arbetstidslagen.

Hur många timmar får man jobba på en vecka kommunal?

Ordinarie arbetstid per vecka är högst 40 timmar, oavsett vilka dagar och vilken tid dygnet arbete utförs.