:

Hur är det att jobba på Balder?

Innehållsförteckning:

  1. Hur är det att jobba på Balder?
  2. Vad tjänar man på Balder?
  3. Hur många lägenheter äger Balder?
  4. Vem äger Balder?
  5. Vilka äger Balder?
  6. Hur många lägenheter har Balder i Göteborg?

Hur är det att jobba på Balder?

Utmanande och trevlig arbetsmiljö Vi hade redan bestämda ledare i gruppen som hade jobbat mycket längre än oss så vi behövde inte leda utan bara följa. Alla arbetskollegor jag hade som var äldre var sköna och trevliga att jobba med. Däremot var de som var av samma ålder inte lika trevliga.

Vad tjänar man på Balder?

De största privatvärdarnas topplöner

BolagVdMånadslön, kr
D. Carnegie & Co./GraflundsUlf Nilsson148 500
HSBPernilla Bonde101 275
Balder/Din BostadErik Selin75 000
SSSBIngrid Gyllfors67 600

Hur många lägenheter äger Balder?

Antalet aktieägare ökar med mer än 50 procent under året och uppgår vid årsskiftet till cirka 4 900. Per den 31 december äger Balder 432 fastigheter till ett redovisat värde om 14,4 Mdkr.

Vem äger Balder?

Huvudägare i Fastighets AB Balder är Erik Selin Fastigheter AB som äger 35,1 % av kapitalet och 48,8 % av rösterna. Övriga större ägare är Arvid Svensson Invest AB och Swedbank Robur fonder. Antalet aktieägare är för närvarande ca 22 000.

Vilka äger Balder?

Huvudägare i Fastighets AB Balder är Erik Selin Fastigheter AB som äger 35,1 % av kapitalet och 48,8 % av rösterna. Övriga större ägare är Arvid Svensson Invest AB och Swedbank Robur fonder. Antalet aktieägare är för närvarande ca 22 000.

Hur många lägenheter har Balder i Göteborg?

Per den 31 december äger Balder 432 fastigheter till ett redovisat värde om 22,3 Mdkr. Under 2013 förvärvade Balder Bovista Invest AB, en affär som bestod av 4 300 lägenheter.