:

Var hittar man Euro tecknet på tangentbordet?

Innehållsförteckning:

  1. Var hittar man Euro tecknet på tangentbordet?
  2. Hur får man fram på Macbook Air?
  3. Varför kan jag inte göra snabel a på Mac?
  4. Hur gör man ett o med ett streck igenom Mac?
  5. Varför kan jag inte skriva på min Mac?
  6. Hur gör man ett Ø med ett streck igenom?

Var hittar man Euro tecknet på tangentbordet?

ex. vill infoga valutasymbolen för euro håller du ned ALT och trycker på 0128 på det numeriska tangentbordet.

Hur får man fram på Macbook Air?

Man ser inställningarna under Systeminställningar - Tangentbord - Inmatningskällor. På ett tangentbord som är "Svensk Pro" (standardtangentbord för en Macbook) så når man "snabel-a" genom alt-tangenten plus 2. Alltså håll ner alt-tangenten och samtidigt när den är nertryckt, tryck på 2.

Varför kan jag inte göra snabel a på Mac?

Testa att göra följande: Klicka på Äpple-symbolen och välj Systeminställningar > Tangentbord > Inmatningskällor. Här ska det stå ”Svensk PRO”. Skulle det stå bara svenska eller även svensk PRO (japp, det saknas ett ”s” efter svensk i namnet) skulle jag rekommendera att ta bort den ibmatningskälla som står.

Hur gör man ett o med ett streck igenom Mac?

Mac: Du får tecknen æ och ø genom den enkla tangentkombinationen alt + ä, alt + ö. Pc med siffertangenter till höger: Du får gement æ genom att hålla vänster alt-tangent nere samtidigt som du skriver 145 med siffertangenterna till höger.

Varför kan jag inte skriva på min Mac?

Om datorn inte svarar när du trycker på tangenter

  • Koppla från och återanslut tangentbordet. Kontrollera att kontakten sitter i helt i porten.
  • Anslut tangentbordet till en annan USB-port eller en annan Mac. Om det löser problemet kan datorn behöva repareras. ...
  • Anslut ett annat tangentbord till datorn.

Hur gör man ett Ø med ett streck igenom?

I Windows med svenskt tangentbord får man gement ø genom att hålla vänster Alt-tangent nere samtidigt som man skriver 0248 med siffertangenterna till höger. För versalt Ø skriver man 0216. Ställer man in tangentbordet på layouten svensk med samiska språk, får man lättare tillgång till ø genom att trycka på AltGr + ö.