:

Hur Vidimerar man kopior?

Innehållsförteckning:

  1. Hur Vidimerar man kopior?
  2. Vem kan vidimera ID handling?
  3. Hur gör man kopia av ett pass?
  4. Hur många ska bestyrka en kopia?
  5. Är kopian originalet?
  6. Måste två personer vidimera?

Hur Vidimerar man kopior?

Att en kopia är vidimerad innebär att någon skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson vidimera dina dokument.

Vem kan vidimera ID handling?

Vem som helst kan vidimera för en passansökan och där med intyga föräldrarnas namnteckningar, dock ej föräldrarna själva. Om båda föräldrarna är med då barnet ansöker om pass/nationellt id-kort kan passhandläggaren vidimera namnteckningarna.

Hur gör man kopia av ett pass?

Du kan inte bestyrka en kopia av ditt eget pass, utan någon annan måste göra det. Minst en person ska bestyrka att kopian är likadan som originalet. Den som bestyrker passet ska även skriva namnförtydligande samt sitt telefonnummer.

Hur många ska bestyrka en kopia?

Hur många ska bestyrka? Det räcker att en person skriver sitt namn på handlingen när ni ska skicka in bestyrkta handlingar till Bolagsverket.

Är kopian originalet?

Underskriften av den som bestyrker kopian är i original, medan resten av handlingen är en kopia. Exempel på kopior av handlingar som ska bestyrkas: stämmoprotokoll.

Måste två personer vidimera?

När det gäller exempelvis kopierade betygshandlingar, så innebär vidimeringen att två personer andra än en själv genom underskrift, namnförtydligande och telefonnummer direkt på kopian intygar att den stämmer överens med originalet. Ordet vidimera härstammar från latinets vidi, som betyder jag har sett.