:

Hur är det att jobba på länsstyrelsen?

Innehållsförteckning:

  1. Hur är det att jobba på länsstyrelsen?
  2. Vad krävs för att jobba i skogen?
  3. Vad gör en Virkesskötare?
  4. Vad jobbar en skogsmästare med?
  5. Hur är det att jobba på Naturvårdsverket?

Hur är det att jobba på länsstyrelsen?

Recensioner från anställda på Länsstyrelsen Modernt inredd arbetsplats med en trevlig fysisk arbetsmiljö. Den sociala arbetsmiljön var däremot bristande och med ett dåligt ledarskap. Chefen valde alltid att hellre soppa problem under mattan med dåliga bortförklaringar istället för att ta tag i det.

Vad krävs för att jobba i skogen?

För dig som är verksam i skogen finns möjlighet att gå en kortare utbildning i Natur- och kulturmiljövård och erhålla kompetensbevis för att få arbeta i PEFC-certifierat skogsbruk. Närmare information finns på www.syn-kurser.se. En vanlig utbildningsväg är naturbruksprogrammet med inriktning skog, se naturbruk.se.

Vad gör en Virkesskötare?

En virkesköpare har många uppgifter i sin arbetsbeskrivning. Den ska bland annat traktplanera, utföra administration, upprätta budget samt har miljöansvar och uppföljningsansvar för sina köp. En virkesköpare ska dessutom medverka vid till exempel skogsvård, slutreglering och avverkning av köpta poster.

Vad jobbar en skogsmästare med?

Vad jobbar skogsmästare med? Planering, utredning, rådgivning, utbildning och råvaruanskaffning är vanliga arbetsuppgifter inom bland annat storskogsbruk, skogsägarföreningar, sågverk samt på myndigheter såsom skogsstyrelsen.

Hur är det att jobba på Naturvårdsverket?

Det kanske allra viktigaste är att vi har ett flexibelt arbetsupplägg, så det är inte nödvändigtvis 9-17 som gäller. Våra medarbetare tar stort ansvar för sitt eget arbete, och får i hög grad planera sin egen tid. Att jobba här är kul, men det behöver också fungera ihop med annat i livet.