:

Hur får man jobb på tullen?

Innehållsförteckning:

  1. Hur får man jobb på tullen?
  2. Vilka befogenheter har en tulltjänsteman?
  3. Vilka rättigheter har tullen?
  4. Får tullen göra husrannsakan?
  5. Vad tjänar vakthavande befäl?

Hur får man jobb på tullen?

För att arbeta som tulltjänsteman så krävs det att du söker jobb på Tullverket där utbildningen sker på plats samtidigt som du blir anställd som aspirant och får lön. Det finns två olika arbetskategorier som du kan arbeta inom på Tullverket: Brottsbekämpning och Effektiv handel.

Vilka befogenheter har en tulltjänsteman?

Vårt arbete ska leda till att korrekt tull, skatter och andra avgifter tas in samt att restriktioner för in- och utförsel följs. Vi förenklar den legala handeln och förhindrar den illegala genom att erbjuda smidiga tullrutiner för utrikeshandeln, en enkel gränspassage för resande och ett effektivt gränsskydd.

Vilka rättigheter har tullen?

Vilka rättigheter och skyldigheter får överföras?

  • rätten att använda varor.
  • rätten att befordra varor som hänförts till slutanvändning.
  • rätten att exportera varor innan de har hänförts till den föreskrivna slutanvändningen och på så sätt eliminera tullskulden.

Får tullen göra husrannsakan?

De utökade befogenheterna innebär att Tullverket kan ingripa i de fall då brott upptäcks i samband med en tullkontroll enligt tullagen eller inregränslagen. Däremot får det inte göras något ingripande vid en punktskattekontroll eller rattfyllerikontroll inne i landet och inte heller i samband med en husrannsakan.

Vad tjänar vakthavande befäl?

36 400 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.